Cinexpress

Monitoring návštěvníků multikin

Co je Multiplex Cinemas Monitor?

 • Jde o unikátní výzkum mapující pozici různých multikin v místech působení včetně spádových oblastí po celé České republice.
 • Projekt umožňuje definovat cílovou skupinu kinoreklamy a jejího potenciálu
 • Výzkum probíhá jednou ročně v lokalitách působení multikin
 • Výzkum splňuje minimální standardy SIMAR
 • Výzkum realizuje nezávislá výzkumná agentura AVE marketing

Multikina oslovují jen ve zvolených městech působení více než dva milióny obyvatel.

Město Počet obyvatel
České Budějovice 95 548
Hradec Králové 95 291
Jihlava 51 234
Liberec 104 946
Mladá Boleslav 49 939
Olomouc 100 233
Opava 57 759
Ostrava 310 913
Pardubice 90 831
Plzeň 171 104
Praha 1 290 211
Zlín 77 103
Celkem 2 495 112
 • Multikina mají ve svých regionech působnosti dominantní postavení, jejich znalost přesahuje mezi návštěvníky kin 90%.
 • Navštěvují je téměř tři čtvrtiny lidí.
 • Téměř každý druhý navštěvuje nejčastěji a třetina navštěvuje pouze multikina.
Znalost multikin87%
Návštěvníci multikin73%
Navštěvují nejčastěji multikina45%
Navštěvují pouze multikina27%
 • Přibližně 6 z deseti návštěvníků multikin chodí pouze do multikin, zbytek navštěvuje i jiná (klasická) kina.
 • Ve sledovaných regionech ČR chodí do kina alespoň jednou za čtvrt roku více než dvě pětiny populace.
 • Oslovení, kteří chodí do multikin, mají mnohem vyšší frekvenci návštěvnosti než návštěvníci jiných kin.
 • Asi tři čtvrtiny z návštěvníků multikin chodí do kina alespoň jednou za čtvrt roku. V případě jiných kin jde pouze o něco přes polovinu respondentů.
 • Třetina návštěvníků multikin navštěvuje kino alespoň jednou měsíčně. Mezi návštěvníky jiných kin je tato frekvence mnohem nižší.
 • Návštěvníci jiných kin vykazují signifikantní pokles obecné návštěvy kina ve srovnání s návštěvníky multikin.
 • Multikina signifikantně častěji navštěvují mladší respondenti (15 – 34 let), oproti ostatním kinům, které jsou naopak navštěvovány spíše starší generací.
 • Třetina návštěvníků multikin má čistý měsíční příjem vyšší než 15.000 Kč čistého. Téměř čtvrtinu tvoří návštěvníci bez příjmu (na rozdíl od ostatních kin signifikantně častěji), což budou pravděpodobně zejména studenti.