Cinexpress

Návštěvnost

Návštěvnost kin v ČR

rok celková návštěvnost z toho multikina v %
2013 11.057.559 7.571.514 68,4%
2014 11.558.586 7.758.988 67,1%
2015 12.515.313 8.844.385 70,6%

(zdroj: UFD)

Návštěvnost multikin sítě CineStar a GAC Zlín

rok Celková návštěvnost
2013 3.578.701
2014 3.516.228
2015 3.907.632